DỊCH VỤ CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

DỊCH VỤ CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ - Dogidi Online Store

1. QUY TRÌNH

B1: Hẹn lịch bảo trì

  • Thông báo lịch bảo trì/ chăm sóc thiết bị đến khách hàng.
  • Trao đổi quy trình thực hiện và hẹn lịch bảo trì

B2: Tiến hành bảo trì

  • Qua trực tiếp nhà KH và kiểm tra và thông báo tình trạng thiết bị hiện tại.
  • Tiến hành bảo trì theo quy trình và thay thế các vật liệu tiêu hao (nếu có)
  • Thông báo với khách hàng đã hoàn thành bảo trì và chờ khách hàng kiểm tra xác nhận.

B3: Thanh toán

  • Thanh toán (nếu có) và hoàn tất quá trình bảo trì

B4: Hậu bảo trì

  • Gọi điện hỏi thăm và theo dõi quá trình sử dụng của KH

2. CÁC LOẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC BẢO TRÌ ĐỊNH TRÌ

  • Dịch vụ chăm sóc bảo trì định kỳ máy lọc lước Ion kiềm
  • Dịch vụ chăm sóc bảo trì định kỳ máy lọc lước RO
  • Dịch vụ chăm sóc bảo trì định kỳ máy lọc không khí

LỊCH BẢO TRÌ CHĂM SÓC ĐỊNH KỲ CỦA CÁC THIẾT BỊ NHƯ SAU:

DỊCH VỤ CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ - Dogidi Online Store