Blackmagic Design
Ưu tiên xem:

Blackmagic Design -Thương hiệu thiết bị truyền hình – Giải pháp sản xuất truyền hình 4K, 8K – Bộ Video capture, lưu trữ, Network Cloud